Data: ianuarie 2020 Info: documentatii Sursa: Normative: P118-2, P118-3, I7

AVIZARE SI AUTORIZARE PSI

CATEGORIILE DE CONSTRUCTII SI AMENAJARI

I. Cladiri:

a) incadrate conform legii in categoriile de importanta exceptionala si deosebita, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;

b) definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;

c) in care sunt amplasate incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizeaza sau amenajeaza mansarde;

e) pentru sedii ale autoritatilor publice locale si centrale, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

f) pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfasurata mai mare de 200 mp, cu exceptia caselor parohiale, cladirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnitelor, lumanararelor si capelelor;

g) agrozootehnice sau agroindustriale, inchise, cu aria construita mai mare sau egala cu 600 mp, cu exceptia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, rasadnitelor si ciupercariilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu exceptia GPL, de capacitate medie sau mare.

II. Cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de:

a) comert, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

b) alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;

c) birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

d) ingrijire a sanatatii, cu spitalizare continua, indiferent de suprafata, sau dispensare si policlinici, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

e) invatamant, supraveghere, ingrijire sau cazare/adapostire a copiilor prescolari, elevilor, studentilor, batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 150 mp;

f) gara, autogara si aerogara, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, precum si statii de metrou, indiferent de aria desfasurata;

g) cultura, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, sali de aerobic, fitness, biliard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu vestiarele aferente si altele similare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp;

j) primire turistica, cu mai mult de 8 camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora;

k) productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200mp.

III. Cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul, ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, cu aria desfasurata mai mare sau egala 100mp.

IV. Constructii ori sisteme sau instalatii pentru:

a) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii mixte;

b) statii de depozitare si distributie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

c) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme si parcuri industriale;

d) lucrari noi si de modificare a instalatiilor de stingere, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta prezentei hotarari.

V. Constructii sau amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 1.000 de locuri pe scaune in aer liber.

STINGERE

HIDRANTI DE INCENDIU INTERIORI

Echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori se realizeaza la:

a) cladiri inchise din categoriile de importanta exceptionala A ori deosebita B;

b) cladiri inalte;

c) cladiri foarte nalte;

d) cladiri cu sali aglomerate;

e) cladiri de invatamant sau cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;

(ii) au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane.

f) cladiri pentru turism, precum si cele cu destinatia de cazare a elevilor, studentilor, sportivilor, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 50 locuri de cazare;

(ii) au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane.

g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiiIor prescolari, a batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 50 de persoane;

(ii) au volumul mai mare de 2000 mc.

h) cladiri si spatii (o incapere sau mai multe incaperi, inclusiv circulatiile lor comune) pentru comert cu aria desfasurata mai mare de 600 mp;

i) cladiri administrative ori de cult, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;

(ii) au aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane.

j) cladiri de sport fn care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;

k) cladiri si spatii (o incapere sau mai multe incaperi, inclusiv circulatiile lor comune) de productie si/sau depozitare cu aria desfasurata mai mare de 600 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu;

l) cladiri si spatii (o incapere sau mai multe incaperi, inclusiv circulatiile lor comune) subterane, cu exceptia locuintelor, avand aria desfasurata mai mare de 300 mp;

m) cladiri civile, cu exceptia locuintelor si a celor mentionate la lit. a) - I), avand aria construita mai mare de 600 mp si mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

n) parcaje supraterane inchise, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 10 autoturisme;

(ii) au peste 2 (doua) niveluri.

o) parcaje supraterane deschise, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;

(ii) au peste 2 (doua) niveluri.

p) parcaje subterane conform prevederilor reglementarii tehnice specifice in vigoare

In vederea echiparii cu hidranti de incendiu interiori, pentru cladirile cu functiuni mixte se stabileste functiunea civila ori de productie si/sau depozitare.

NP-127 Art. 153 - (1) La parcajele subterane de tipul P1, P2, P3 si P4, este obligatorie echiparea cu urmatoarele instalatii de stingere a incendiilor:

a) hidranti interiori;

b) sprinklere;

c) perdele de drencere (sprinklere deschise) pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a autoturismelor între nivelurile parcajului subteran si a golurilor de acces la puturile platformelor elevatoare, precum si drencere (sprinklere deschise) în tamburii deschisi (atunci când se prevad);

d) coloane uscate, dispuse în casele de scari, la parcajele cu mai mult de doua niveluri subterane;

e) hidranti exteriori.

NP-127 Art. 153 - (2) Fac exceptie de la obligativitatea prevederii instalatiilor automate de stingere a incendiilor tip sprinkler:

a) parcajele subterane de tipul P1 si P2 cu maximum doua niveluri de parcare, aferente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri înalte si foarte înalte sau cu sali aglomerate, prevazute cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor si instalatie de evacuare a fumului prin tiraj mecanic cu debit de 900 m3/h pentru fiecare autoturism;

b) parcajele subterane puternic ventilate natural.

NP-127 Art. 10. - in functie de numarul de autoturisme posibil de parcat, parcajele subterane se clasifică in următoarele tipuri:

- P1: de la 11 la 100 de autoturisme;

- P2: intre 101 si 300 de autoturisme;

- P3: intre 301 si 1.000 de autoturisme;

- P4: peste 1.000 de autoturisme.

HIDRANTI DE INCENDIU EXTERIORI

Echiparea tehnica cu hidranti exteriori se realizeaza la:

a) cladiri inchise din categoriile de importanta exceptionala A ori deosebita B;

b) cladiri inalte;

c) cladiri foarte inalte;

d) cladiri cu saIi aglomerate;

e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, persoanelor in varsta, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane;

(ii) au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 mp.

f) cladiri de cultura sau invatamant, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;

(ii) au mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane si aria construita mai mare de 600 m.

g) cladiri de sport in care se pot afla simultan mai mult de 300 de persoane;

h) cladiri de coment, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 1.250 mp;

i) cladiri administrative sau de cult, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane;

(ii) au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane si aria construita peste 600 mp.

j) cladiri pentru turism, precum i cele cu destinatia de cazare a elevilor, studentilor, sportivilor, daca este fndeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 100 de locuri de cazare;

(ii) cu aria construita mai mare de 600 mp i mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane.

K) cladiri montane sau din Delta Dunarii, cu capacitati mai mari de 150 de locuri de cazare si mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

I) cladiri de productie si/sau depozitare, cu rise mare sau foarte mare de incendiu si volumul peste 3. 000 mc;

m) depozite deschise pentru materiale sau substante combustibile, cu aria construita mai mare de 1.200 mp;

n) parcaje subterane, potrivit reglementarii specifice;

o) parcaje supraterane inchise, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: (i) au mai mult de 10 autoturisme; (ii) au peste 2 (doua) niveluri.

p) parcaje supraterane deschise daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;

(ii) au peste 2 (doua) niveluri.

q) cladiri civile subterane, cu exceptia locuintelor, avand aria desfasurata mai mare de 800 mp;

r) cladiri civile, cu exceptia locuintelor, avand un volum mai mare de 10.000 mc. In vederea echiparii cu hidranti de incendiu exteriori, pentru cladirile cu functiuni mixte se stabileste riscul de incendiu si functiunea civila ori de productie si/sau depozitare.

NP-127 Art. 153 - (1) La parcajele subterane de tipul P1, P2, P3 si P4, este obligatorie echiparea cu urmatoarele instalatii de stingere a incendiilor:

a) hidranti interiori;

b) sprinklere;

c) perdele de drencere (sprinklere deschise) pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a autoturismelor între nivelurile parcajului subteran si a golurilor de acces la puturile platformelor elevatoare, precum si drencere (sprinklere deschise) în tamburii deschisi (atunci când se prevad);

d) coloane uscate, dispuse în casele de scari, la parcajele cu mai mult de doua niveluri subterane;

e) hidranti exteriori.

NP-127 Art. 153 - (2) Fac exceptie de la obligativitatea prevederii instalatiilor automate de stingere a incendiilor tip sprinkler:

a) parcajele subterane de tipul P1 si P2 cu maximum doua niveluri de parcare, aferente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri înalte si foarte înalte sau cu sali aglomerate, prevazute cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor si instalatie de evacuare a fumului prin tiraj mecanic cu debit de 900 m3/h pentru fiecare autoturism;

b) parcajele subterane puternic ventilate natural.

NP-127 Art. 10. - in functie de numarul de autoturisme posibil de parcat, parcajele subterane se clasifică in următoarele tipuri:

- P1: de la 11 la 100 de autoturisme;

- P2: intre 101 si 300 de autoturisme;

- P3: intre 301 si 1.000 de autoturisme;

- P4: peste 1.000 de autoturisme.

COLOANE USCATE

Echiparea constructiilor cu coloane uscate este obligatorie la urmatoarele categorii de cladiri:

a) cladiri civile inalte si foarte inalte, precum si la cladiri cu sali aglomerate cu mai mult de doua niveluri supraterane;

b) parcaje supraterane inchise sau deschise cu mai mult de 4 (patru) niveluri, precum si la parcajele subterane conform reglementarii specifice;

c) cladiri civile subterane cu aria construita mai mare de 600 mp si cu doua sau mai multe niveluri subterane;

d) constructii de productie si/sau depozitare cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;

e) cladiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane.

NP-127 Art. 153 - (1) La parcajele subterane de tipul P1, P2, P3 si P4, este obligatorie echiparea cu urmatoarele instalatii de stingere a incendiilor:

a) hidranti interiori;

b) sprinklere;

c) perdele de drencere (sprinklere deschise) pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a autoturismelor între nivelurile parcajului subteran si a golurilor de acces la puturile platformelor elevatoare, precum si drencere (sprinklere deschise) în tamburii deschisi (atunci când se prevad);

d) coloane uscate, dispuse în casele de scari, la parcajele cu mai mult de doua niveluri subterane;

e) hidranti exteriori.

NP-127 Art. 153 - (2) Fac exceptie de la obligativitatea prevederii instalatiilor automate de stingere a incendiilor tip sprinkler:

a) parcajele subterane de tipul P1 si P2 cu maximum doua niveluri de parcare, aferente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri înalte si foarte înalte sau cu sali aglomerate, prevazute cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor si instalatie de evacuare a fumului prin tiraj mecanic cu debit de 900 m3/h pentru fiecare autoturism;

b) parcajele subterane puternic ventilate natural.

NP-127 Art. 10. - in functie de numarul de autoturisme posibil de parcat, parcajele subterane se clasifică in următoarele tipuri:

- P1: de la 11 la 100 de autoturisme;

- P2: intre 101 si 300 de autoturisme;

- P3: intre 301 si 1.000 de autoturisme;

- P4: peste 1.000 de autoturisme.

SPRINKLERE

Echiparea tehnica cu instalatii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigura la:

a) cladiri civile inchise din categoriile de importanta exceptionala A ori deosebita B, avand densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 420 MJ/mp;

b) cladiri inalte, cu exceptia locuintelor;

c) cladiri foarte inalte, cu exceptia locuintelor;

d) platouri de filmare inchise, studiouri de televiziune si scene amenajate in constructii inchise, cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele si atelierele anexa ale acestora;

e) cladiri inchise sau incaperi subterane pentru comert, cu aria desfasurata mai mare de 500 mp si densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 420 MJ/mp;

f) cladiri inchise sau incaperi supraterane pentru comert, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 1500 mp si densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 840 MJ/mp;

g) cladiri inchise sau incaperi de productie daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

(i) au risc mare sau foarte mare de incendiu;

(ii) au densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 420 MJ/mp;

(iii) au aria desfasurata de peste 2000 mp;

h) cladiri inchise sau incaperi de depozitare, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

(i) au densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 840 MJ/mp;

(ii) au aria desfasurata de peste 600 mp;

i) parcaje subterane conform regIementariIor tehnice specifice;

j) parcaje supraterane inchise, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

(i) au mai mult de 50 de autoturisme;

(ii) au mai mult de 3 (trei) niveluri.

(iii) sunt dispuse in cladiri inalte, foarte inalte sau cu sali aglomerate, indiferent de numaruI autoturismelor;

k) alte cladiri civile inchise, cu exceptia locuintelor, avand aria construita mai mare de 1250 mp si densitatea de sarcina termica mai mare sau egala cu 840 MJ/mp;

l) spatii (o incapere sau mai multe incaperi, inclusiv circulatiile lor comune) cu destinatia de discoteca sau club, cu aria desfasurata mai mare de 1000 mp.

In cazul cladirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu instalatii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se stabileste pentru fiecare compartiment de incendiu in parte, cu exceptia cladirilor inalte si foarte inalte.

Nu se prevad instalatii automate de stingere tip sprinkler in cazurile in care stingerea incendiului se asigura cu instalatii automate de stingere cu alte substante prevazute in prezenta reglementare tehnica: gaze, pulbere, spuma, aerosoli, abur, apa pulverizata, ceata de apa etc, precum si atunci cand apa nu este indicata ca substanta de stingere, situatie in care se prevad instalatii automate de stingere cu alte substante prevazute in normativ.

NP-127 Art. 153 - (1) La parcajele subterane de tipul P1, P2, P3 si P4, este obligatorie echiparea cu urmatoarele instalatii de stingere a incendiilor:

a) hidranti interiori;

b) sprinklere;

c) perdele de drencere (sprinklere deschise) pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a autoturismelor între nivelurile parcajului subteran si a golurilor de acces la puturile platformelor elevatoare, precum si drencere (sprinklere deschise) în tamburii deschisi (atunci când se prevad);

d) coloane uscate, dispuse în casele de scari, la parcajele cu mai mult de doua niveluri subterane;

e) hidranti exteriori.

NP-127 Art. 153 - (2) Fac exceptie de la obligativitatea prevederii instalatiilor automate de stingere a incendiilor tip sprinkler:

a) parcajele subterane de tipul P1 si P2 cu maximum doua niveluri de parcare, aferente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri înalte si foarte înalte sau cu sali aglomerate, prevazute cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor si instalatie de evacuare a fumului prin tiraj mecanic cu debit de 900 m3/h pentru fiecare autoturism;

b) parcajele subterane puternic ventilate natural.

NP-127 Art. 10. - in functie de numarul de autoturisme posibil de parcat, parcajele subterane se clasifică in următoarele tipuri:

- P1: de la 11 la 100 de autoturisme;

- P2: intre 101 si 300 de autoturisme;

- P3: intre 301 si 1.000 de autoturisme;

- P4: peste 1.000 de autoturisme.

DRENCERE (PERDELE DE APA)

Perdele de apa pentru protectia impotriva propagarii incendiilor folosind sprinklere deschise se pot prevedea pentru:

a) protejarea elementelor de inchidere a golurilor (usi, ferestre etc.) din peretii despartitori, pentru a evita propagarea focului de la o incapere la alta;

b) protectia cortinelor, usilor sau obloanelor din peretii rezistenti la foc;

c) protejarea unor portiuni de incaperi cu pericol de incendiu;

d) protectia golurilor scarilor rulante;

e) protectia cladirilor (fatade, acoperisuri) in exterior, cand nu sunt amplasate la distante corespunzatoare.

Sprinklerele deschise pentru stingerea incendiilor se recomanda la:

a) incaperile cu pericol mare de incendiu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane, garaje mari etc., unde, din cauza propagarii rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destula eficienta alte mijloace de stingere;

b) scenele teatrelor, expozitii si alte sali aglomerate, in care publicul se afla in prezenta unor cantitati mari de materiale combustibile;

c) depozite de materiale sau substante combustibile cu degajari mari de caldura (cauciuc, celuloid, alcooli etc.).

DESFUMARE SI GAZE FIERBINTI

DESFUMARE

Desfumarea este obligatorie la:

a) casele de scari inchise, supraterane sau subterane, care nu au ferestre directe spre exterior, si asigura evacuarea utilizatorilor a mai mult de un nivel al cladirii, cu excepţia parcajelor subterane la care se respecta reglementarea specifica;

b) case de scari inchise, incaperi tampon si circulaţii comune ale utilizatorilor cladirilor inalte si foarte inalte, care nu au ferestre directe spre exterior prin care sa se evacueze fumul in caz de incendiu ;

c) degajamente (coridoare) protejate de evacuare a utilizatorilor din cladiri cu orice destinaţie, cu lungimi mai mari de 30,00 m si care nu au ferestre directe spre exterior prin care sa se evacueze fumul in caz de incendiu sau prevazuta suprapresiune;

d) la circulaţiile orizontale comune inchise cu lungimea mai mare de 30,00 m care nu au ferestre directe spre exterior prin care sa se evacueze fumul in caz de incendiu sau prevazuta suprapresiune;

e) la incaperi si sali aglomerate, scene cu suprafaţa mai mare de 150 mp si buzunarele acestora cu inalţimea mai mare de 10 m;

f) la spaţiile (volumele) cu aria de peste 300 mp;

g) la atriumuri acoperite, precum si la alte spaţii conform prevederilor specifice

h) la incaperile de depozitare a produselor si substantelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 mp si la magazinele comerciale cu aria de peste 36 mp prin aplicarea masurilor de desfumare in condiţiile articolelor 58-64;

i) parcaje inchise, subterane sau supraterane;

j) Incaperi cu mai mult de 100 mp din subsol sau de pe orice nivel care nu sunt prevazute cu usi sau ferestre;

k) La cladiri civile subterane - in incaperile si caile lor de evacuare in care se pot afla simultan mai mult de 50 de utilizatori, precum si in incaperile cu risc mare ori foarte mare de incendiu; Spaţiile comerciale subterane inchise cu capacitatea maxima simultana mai mare de 100 utilizatori, inclusiv caile de evacuare inchise aferente acestora;

l) Incaperile de depozitare cu risc mare si foarte mare de incendiu si aria mai mare de 36 mp, cladirile, compartimentele si incaperile de producţie sau de depozitare cu riscuri mari sau foarte mari de incendiu, precum si la cladirile monobloc sau blindate. Fac excepţie incaperile de depozitare (delimitate de pereţi), cu aria mai mica de 36,00 mp.

DETECTIE

DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

(1) Echiparea cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se asigura in mod obligatoriu la constructii si/sau spatii (o incapere sau mai multe incaperi, inclusiv circulatiile lor comune):

a) toate categoriile de constructii/compartimente/spatii prevazute, conform reglementarilor specifice, cu sisteme de evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, cu instalatii automate de stingere cu apa tip sprinklere, sprinklere deschise - drencere sau pulverizatoare, ceata de apa, ori cu substante speciale, in conditiile in care actionarea acestora se face prin astfel de instalatii;

b) constructii inchise de importanta exceptionala - A si deosebita - B, incadrate conform legislatiei specifice;

c) cladiri inalte, cu exceptia cladirilor cu destinatia de locuinte, si foarte inalte, indiferent de destinatie;

d) sali aglomerate si spatiile aferente acestora;

e) cladiri inchise ori spatii civile avand destinatie:

- administrativa, cu aria desfasurata mai mare de 600 mp;

- de cultura, cu aria desfasurata mai mare de 600 mp;

- de comert, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

- de sport, in care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;

- de cult, cu peste 300 de persoane;

- de invatamant, care adapostesc peste 200 de persoane;

- de turism, cu cel putin 25 de camere sau 50 de locuri de cazare;

- de cazare a elevilor, studentilor, sportivilor, avand mai mult de 100 de locuri de cazare;

- de sanatate, cu paturi stationare/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/adapostirea batranilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, cu aria desfasurata mai mare de 150 mp;

- invatamant/educatie anteprescolar(a) (0-3 ani/crese, centre de zi) si/sau de invatamant prescolar (3-6 ani/gradinite, centre de zi)/pentru supravegherea, ingrijirea ori cazarea/ adapostirea copiilor anteprescolari si prescolari, cu aria desfasurata mai mare de 150 mp;

f) cladiri ori spatii civile subterane, cu exceptia locuintelor, cu aria desfasurata mai mare de 300 mp;

g) parcaje subterane potrivit reglementarilor specifice;

h) parcaje supraterane inchise, cu mai mult de 50 de autoturisme;

i) cladiri ori spatii civile, cu exceptia locuintelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfasurata mai mare de 1.000 mp;

j) cladiri inchise ori spatii de productie si/sau depozitare avand risc mare sau foarte mare de incendiu si aria desfasurata mai mare de 600 mp;

k) depozite inchise cu stive avand inaltimea mai mare de 4 m.

(2) Pentru cladirile ori spatiile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar urmatoarele zone:

- puturile lifturilor si spatiile destinate transportului si transmisiei; - canalele si puturile de cabluri;

- instalatiile de climatizare, de aerisire si de ventilatie, precum si canalele de admisie si evacuare a aerului;

- canalele si puturile pentru materiale si deseuri, precum si incintele de colectare ale acestora;

- spatiile de depozitare a materialelor combustibile, altele decat cele de la alin. (1);

- spatiile delimitate de tavane/plafoane false ori suspendate si de pardoseli tehnice/suprainaltate;

- compartimente ale incaperilor in care sunt amenajate spatii pentru depozitare pe verticala la care marginea superioara se afla la o distanta mai mica de 0,5 m de tavan sau de alte elemente aflate la partea superioara a incaperii.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile de depozitare pentru cereale in vrac.

La cladirile ori spatiile de turism, cu mai putin de 25 de camere sau 50 de locuri de cazare, precum si in fiecare locuinta dispusa la mansardele amenajate sau realizate la cladiri de locuit colective cu mai mult de patru niveluri supraterane se prevad detectoare de fum autonome, standard de referinta SR EN 14604-2006/AC:2009. Detectoarele autonome de fum se prevad si in fiecare locuinta dispusa in subsolul sau demisolul cladirilor de locuit colective.

Art. 148. (1) Parcajele subterane de tip P1, P2, P3 şi P4, precum şi cele cu mai mult de 4 niveluri subterane – indiferent de numarul locurilor de parcare, se echipeaza cu instalaţii automate de detectare şi semnalizare a incendiilor, alcatuite şi realizate conform prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate.

(2) Atunci cand parcajele subterane sunt inglobate in cladiri supraterane echipate cu instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor, indiferent de capacitatea lor, parcajele se prevad cu instalaţii de detectare şi semnalizare a incendiilor.

(3) Prevederea instalaţiilor de detectare şi semnalizare a incendiilor este obligatorie la parcajele subterane pentru autoturisme echipate cu instalaţii de stingere tip sprinkler.

INCALZIRE SI GAZE NATURALE

CENTRALA TERMICA

Camera in care se amplaseaza centrala termica trebuie sa indeplineasca anumite conditii specifice.

Astfel ca peretii care separa camera in care se amplaseaza centrala termica de spatiile din jur trebuie sa fie incombustibili(A1 sau A2s1d0) si cu rezistenta la foc de cel putin 180 de minute(daca spatiile din jur nu au sarcina termica mai mare de 840MJ/mp). Usa de acces in camera respectiva trebuie sa fie rezistenta la foc cel putin 90 de minute (la centrale murale 45 de minute).

Toate camerele care adapostesc centrale termice ce folosesc ca si combustibil gaz trebuie sa aiba o suprafata minima pentru decompresie (geam) care da direct catre exteriorul cladirii de cel putin 0,02mp la fiecare mc de volum de camera.

Gol de evacuare a aerului viciat cu suprafata libera de 2,5 dmp (aprox 0.16x0.16m = 0.025mp) ‐ montat la partea superioara.

Dotarea cu detector gaz este obligatorie si la detectia scurgerilor accidentale de gaz metan trebuie sa se dea comanda automata pentru inchiderea alimentarii cu gaz metan. Acest lucru se face prin inchiderea electroventilului amplasat in exteriorul cladirii pe conducta de alimentare cu gaz metan.

Conducta de alimentare cu GN a centralei termice va fi prevazuta o electrovana actionata de un detector de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer.

Spatiul se va asigura cu iluminat de siguranta pentru interventie cu autonomie mai mare de 1h.

Se va prevedea o priza de aer proaspat, permanent deschisa, direct in peretele exterior.

UNDE NU SE AMPLASEAZA CENTRALA TERMICA

Normativul I13- normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala precizeaza la articolul 7.42. unde este interzia a se amplasa centralele termice:

7.42. Centralele termice inglobate in cladiri, in mod obligatoriu, nu se amplaseaza:

a) in si sub incaperi cu risc foarte mare de incendiu sau cu risc de explozie volumetrica si nici alipite acestora;

b) in si sub sali aglomerate si cai de evacuare ale salilor aglomerate, sub scene si sub incaperi cu aglomerari de persoane;

c) in si sub incaperile de zi si dormitoarele colectivitatilor pentru copii de varsta prescolara, precum si alipite lor;

d) alipit, in si sub sali de clasa, laboratoare sau sali de gimnastica din cladiri pentru invatamant;

e) in cladiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane de bolnavi sau sub sali de operatii si nici alipite acestora;

f) la subsolul cladirilor, in cazul in care se foloseste drept combustibil gazul petrolier lichefiat (GPL);

g) in interiorul cladirilor inalte si foarte inalte, exceptand portiunile de cladire care nu ating aceasta inaltime; se excepteaza de la aceasta prevedere centralele termice de apartament;

h) in spatii cu risc foarte mare si mare de incendiu din cladiri civile, definite conform reglementarilor privind securitatea la incendiu”.

7.43. In cladiri civile se recomanda sa nu se amplaseze centrale termice, direct, sub sau alaturi de incaperi de locuit sau incaperi in care se desfasoara o activitate sensibila la zgomot, trepidatii sau exces de temperatura. In cazul in care nu este posibila evitarea vecinatatii cu astfel de incaperi se iau masuri de izolare termica si fonica potrivit destinatiei incaperilor respective precum si masuri de evitare a transmiterii trepidatiilor la elementele de constructie ale cladirii.

7.44. Montarea cazanelor instalatiilor de incalzire de apartament se face in incaperi aerisite, care nu sunt folosite drept camere de dormit sau camari si care nu prezinta pericol de incendiu. Amplasarea cazanului se face astfel incat sa se asigure acces usor la cazan, sa nu se stanjeneasca alte activitati si sa se respecte cerintele reglementarilor tehnice in vigoare specifice tipului de combustibil utilizat, precum si din cartea tehnica a cazanului.

7.45. La centralele termice care utilizeaza gazele naturale si gaze petroliere lichefiate, pozitionarea suprafetelor vitrate necesare, determinate potrivit normelor tehnice specifice, se pozitioneaza astfel incat sa nu blocheze in caz de explozie, caile de evacuare si cele de acces pentru interventie.

7.192. Pentru compartimentele rezervate altor unitati (de ex: post trafo, statii de hidrofor, centrale de ventilare etc.) grupate cu centrala termica se prevad accese separate, direct din exterior.

(1) In cladirile civile, la care centralele termice se grupeaza cu statia de hidrofor si, eventual, alte utilitati, toate pot avea o comunicare functionala, prin intermediul unui coridor comun.

(2) Nu se poate grupa centrala termica (sala cazanelor) cu statia de pompare a apei pentru incendiu.

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL GAZOS

Art. 128

(1) Conditiile tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile sunt:

a) volumul interior minim al incaperilor:

(i) 18,0 mc pentru orice tip de incapere, cu exceptia bucatariilor si bailor;

(ii) 7,5 mc pentru bai si bucatarii;

b) asigurarea aerului necesar arderii gazelor naturale;

c) ventilare naturala sau mecanica;

d) evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera;

e) suprafete vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geamuri sau goluri sau suprafete asimilate acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni datorate exploziei de cel putin 1180 Pa (0, 0118 bar).

(2) Ventilarea prevazuta la alin. (1) lit. c) se realizeaza conform prevederilor reglementarii tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare", indicativ I5-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.659/2011.

(3) Panourile prevazute la alin. (1) lit. e) trebuie sa respecte SR EN 14797:2007 Dispozitive de descarcare a exploziei sau o alta reglementare tehnica echivalenta.

Art. 129

(1) Toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafete vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafata minima totala de: a)0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat; b)0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.

(2) Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care actioneaza automat, prin electroventil, asupra robinetului de inchidere.

(3)In cazul utilizarii detectoarelor automate de gaze naturale, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 mp pe mc de volum net de incapere.

(4) Volumul net reprezinta volumul total al incaperii, din care se scade volumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere, in care nu se pot acumula gaze naturale.

(5) In situatia in care incaperea in care este montat detectorul automat de gaze este inglobata intr-o cladire prevazuta cu instalatie de detectie, semnalizare si alarmare incendiu, este necesara conectarea detectorului la echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare) prin care sa poata fi semnalata intrarea in functiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv intrerupere alimentare cu energie electrica).

Art. 130

In bai nu sunt admise:

a) aparate consumatoare de combustibili gazosi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

b) aparate consumatoare de combustibili gazosi pentru incalzire centrala sau locala, prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj, chiar daca au termostat de cos.

Art. 131

Fac exceptie de la prevederile art. 128 alin. (1) lit. a) si art. 130 aparatele consumatoare de combustibili gazosi la care prin tubulatura etansa se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii gazelor naturale si evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camera de ardere etansa si tiraj fortat).

Art. 132

Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia 15 mc volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

ELECTRICE

PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Se prevede obligatoriu protectie la trasnet de nivelul stabilit conform art. 6.2.1. la urmatoarele categorii de constructii sau instalatii:

a) Constructii care cuprind incaperi cu aglomerari de persoane sau sali aglomerate, indiferent de nivelul la care aceste incaperi sunt situate, avand urmatoarele capacitati sau suprafete:

- teatre, cinematografe, sali de concert si de intruniri, camine culturale, sali de sport acoperite, circuri etc., cu o capacitate mai mare de 400 locuri;

- cladiri bloc pentru spitale, sanatorii etc., cu mai mult de 75 paturi;

- hoteluri, camine, cazarmi cu mai mult de 400 de paturi;

- constructii pentru invatamant - universitati, scoli, gradinite de copii si crese, cu mai multe de 10 sali de clasa sau joc, de laborator sau de atelier;

- restaurante si magazine cu o suprafata desfasurata mai mare de 1000 mp, exclusiv depozitele si spatiile anexe de deservire;

- cladiri pentru calatori, din categoriile I si II, in care in perioada de varf a traficului, la ora de maxima aglomerare se pot afla mai mult de 300 de calatori.

b) Constructii care constituie sau adapostesc valori de importanta nationala, cum sunt muzeele, expozitiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectura, arhivele pentru documente de valoare etc.

In cazul monumentelor istorice solutia se stabileste de comun acord cu forurile de specialitate.

c) Constructii inalte si foarte inalte definite conform reglementarilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor.

d) Constructii de locuit inalte si foarte inalte.

In cazul in care la aceste constructii, deasupra ultimului nivel se mai afla o constructie cu un singur nivel ce ocupa pana la 70% din aria construita a cladirii si este compusa numai din incaperi pentru spalatorii, uscatorii sau masini ale ascensoarelor, IPT se prevede si la aceasta portiune (sau tronson) de constructie.

e) Constructii si instalatii tehnologice exterioare care sunt cel putin de doua ori mai inalte decat constructiile, proeminentele de teren sau copacii din jur si au cel putin 10 m inaltime (de ex. cosuri de fum, castele de apa, silozuri, turnuri, cladiri in forma de turn etc.).

f) Constructii si instalatii tehnologice exterioare amplasate izolat, in zone cu Nk mai mare de 30 cum sunt: cabanele sau constructiile similare amplasate izolat, cladirile petnru calatori de categoriile III, IV si V de pe liniile de cale ferata.

g) Constructii stabilite ca prezentand importanta pentru diverse domenii pentru economia nationala (de ex. cladiri destinate producerii de energie electrica, centrale de telecomunicatii, centrele de calcul etc.).

h) Constructii si instalatii tehnologice exterioare incadrate in categoria BE2, risc mare de incendiu, daca sunt situate in zone cu Nk mai mare de 30 si daca materialele combustibile care se prelucreaza, utilizeaza sau depoziteaza in ele sunt considerate obiecte de baza ale intreprinderii sau ca avand valoare mare sau importanta deosebita.

i) Depozite deschise de materiale si substante incadrate in clasele de periculozitate prevazute in reglementarilor specifice referitoare la securitatea la incendiu a constructiilor, daca sunt situate in zone cu Nk mai mare de 30 si daca sunt considerate obiecte de baza ale intreprinderii sau ca avand valoare mare sau importanta deosebita.

j) Constructii si instalatii tehnologice exterioare incadrate in categoriile BE3a sau BE3b, risc foarte mare de incendiu.

k) Constructii pentru adapostirea animalelor daca sunt:

- grajduri pentru animale mari de rasa, indiferent de capacitate;

- grajduri pentru animale mari, cu o capacitate de peste 200 capete;

- grajduri pentru anumale mari, cu o capacitate de peste 100 capete, amplasate in zone cu indice Nk mai mare de 30;

- depozite de furaje fibroase amplasate in zone cu indice Nk mai mare de 30;

l) Amenajari sportive cu public, cu peste 5000 locuri.

m) Poduri amplasate izolat, in zone cu indice Nk mai mare de 30 m.

n) Instalatii mobile de ridicat si transportat, existente in aer liber (de ex. macarale).

La constructiile etajate cu arhitectura asimetrica sau formate din mai multe corpuri de cladiri de inaltimi diferite, IPT se rezolva separat pentru fiecare corp de cladire si se leaga intre ele.

ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.5.1. iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se prevede in urmatoarele cazuri:

a) in locuri de munca dotate cu receptoare care trebuie alimentate fara intrerupere si la locurile de munca legate de necesitatea functionarii acestor receptoare(statii de pompe de incendiu, surse de rezerva, spatiile serviciilor de pompieri, incaperile supapelor de control si semnalizare, ventilatoarele de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, centralelor de semnalizare, dispeceratelor, etc...);

b) in incaperile blocului operator(sali de operatie, de sterilizare, de pregatire medici, de pregatire bolnavi, de reanimare, etc...);

c) in cladirile constructiilor de productie si/sau depozitare, laboratoare si altele similare in care utililajele necesita o permanenta supraveghere.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: Pana la terminarea activitatii cu risc.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTII

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.6.1. iluminatul de securitate pentru interventii se prevede in urmatoarele cazuri:

a) in locurile in care sunt montate armaturi(ex.: vane, robinete si dispozitive de comanda-control) ale unor instalatii si utitaje care trebuie actionate in caz de avarie;

b) in zone cu elemente care, la iesirea din functiune a iluminatului normal, trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje si echipamente sau a reglarii unor parametri aferenti, in scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum si incaperi de garare a utilajelor destinate apararii impotriva incendiilor.

7.22.22. In zonele in care sunt montate dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti se va prevedea iluminat de securitate pentru interventie.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.7.1. iluminatul de securitate pentru evacuare se prevede in urmatoarele cazuri:

a) cladirile civile si incaperile cu mai mult de 50 de persoane;

b) incaperile amplasate la nivelurile supraterane cu suprafata mai mare de 300mp, indiferent de numarul de persoane;

c) incaperile amplasate la nivelurile subterane cu suprafata mai mare de 100mp, indiferent de numarul de persoane;

d) parcajele subterane si supraterane inchise;

e) toaletele cu suprafata mai mare de 8mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati;

f) spatiile de productie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci cand distanta dintre usa de evacuare si punctul de lucru cel mai departate depaseste 30m.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta, dupa cum urmeaza:

a) alanga*) scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

b) langa*) orice alta schimbare de nivel;

c) la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de directie;

f) in exteriorul si langa* fiecare iesire din cladire;

g) langa*) fiecare post de prim ajutor;

h) langa*) fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si sau comanda in caz de incendiu;

i) la scarile rulante.

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

*) "langa" este considerat ca fiind sub 2 m masurati pe orizontala

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie sa functioneze permanent cat timp exista personal in cladire, cu urmatoarele exceptii:

- unde exista sistem de supraveghere permanent al iluminatului;

- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada activitatii in cladire.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de functionare este de: cel putin 3h - pentru cladiri foarte inlate, cladiri cu sali aglomerate din categoria S1, spitale si hoteluri.

Timpul de functionare este de: cel putin 2h - cladiri incalte, cladiri cu sali aglomerate din categoria S2, cladiri de sanatate, de invatamant, pentru cultura, cladiri civile subterane, centre comerciale, hypermagazine, parcaje subterane de tip P3 si P4, precum si parcaje supraterane inchise cu mai mult de 3 niveluri.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5–5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE DE CIRCULATIE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.8.1. iluminatul de securitate pentru circulatie se prevede in urmatoarele cazuri:

a) pe caile de circulatie din interiorul salilor de spectacol ale cladirilor;

b) pe caile de circulatie din incaperile de productie din cladiri industriale si similare.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 0.5s in functie de gradul de pericol.

Timpul de punere in functiune in industrie: Timpul de punere in functiune in industrie: in 0.5–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT DE SECURITATE IMPOTRIVA PANICII

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.9.1. iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede in urmatoarele cazuri:

a) incaperile din cladirile publice cu mai mult de 50 de persoane daca se afla la nivelurile subterane si in incaperile cu peste 100 de persoane daca sunt amplasate la nivelurile supraterane;

b) incaperile cu suprafata mai mare de 60mp;

c) spatiile de productie cu mai mult de 100 de persoane si cu densitatea mai mare de 1 persoana/10mp.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: ----

ILUMINAT DE SECURITATE DE VEGHE

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.10.1. iluminatul de securitate de veghe se prevede in incaperi unde este necesara o supraveghere in timpul noptii(ex.: camere pentru bolnavi, maternitati, spitale, camine pentru batrani si infirmi, ospicii si altele similare).

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: ----

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: ----

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU MARCAREA HIDRANTILOR INTERIORI

Conform I7-Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-art. 7.23.11.1. iluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori este destinat marcarii hidrantilor in lipsa iluminatului natural.

TIMPI DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Timpul de functionare este de: cel putin 1h.

Timpul de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor: in 5s.

Timpul de punere in functiune in industrie: in 1–15s in functie de gradul de pericol.

ILUMINAT CASA DE SCARA

2.6.32. In constructii de gradul l- lll de rezistenta la foc, de regula, iluminatul numai cu lumina artificiala se admite daca se asigura, in caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate si cu o comanda manuala, avand sectiunea de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora, dar minimum 1mp si se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial. Exceptie fac situatiile nominalizate in normativ.

2.1.11.4. Pardoselile si tamplaria (usi, ferestre, obloane), inclusiv fasiile fixe pentru iluminatul natural executate din materiale C2C3 (CA2b si CA2c), in suprafata de maximum 10% din aria peretelui exterior si astfel dispuse si intrerupte incat sa nu favorizeze propagarea incendiului de la un nivel la altul si in lungul cladirii.

2.3.23. Plafoanele false, placarile, tratamentele termice si fonice, pardoselile inalte, precum si finisajele combustibile vor fi montate sau protejate fata de aparate electrice, corpuri de iluminat si in general de orice sursa de incalzire, astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

2.6.31. Iluminatul natural al caselor de scari se poate face indirect, prin goluri protejate cu elemente rezistente la foc minimum 30 minute, din coridoare sau incaperi cu densitatea sarcinii termice sub 105 MJ/mp .

2.6.33. Golurile pentru iluminare practicate in peretii exteriori ai caselor de scari vor fi protejate contra radiatiei termice ce rezulta in timpul eventualelor incendii produse in constructii, instalatii sau depozite din vecinatatea lor, sau chiar in portiuni ale aceleiasi constructii, situate la distante mai mici decat cele admise conform art.2.2.2.

4.2.23. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scari de evacuare.

4.2.44. Scarile interioare de evacuare ale constructiilor pentru comert, se recomanda sa fie iluminate natural.

4.2.50. Casele de scari ale clad ir ilor pentru sanatate vor fi, pe cat posibil, iluminate natural.

4.2.117. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct al caselor de scari de evacuare.

4.3.12. Pe caile de evacuare se asigura iluminat de siguranta potrivit reglementarilor in vigoare si indicatoare de evacuare corespunzatoare.

INAPOI